ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਹਾਂ

1

 

ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।


ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਜਨਵਰੀ-01-2024